การปฎิรูปล้างหนี้ขสมก.

กมธ.ชงปฏิรูปล้างหนี้ ขสมก.แสนล้าน

ตอนนี้รัฐสภาของเราได้ว่าไว้ว่า คณะกรรมาธิการ(กมธ.) ได้แก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฏร ที่มีนายวุฒิพงษ์ นามบุตร ส.ส.อุบลราชธานี พรรคประชาธิปัตย์ เป็นประธาน กมธ.ได้พิจารณาเรื่องปัญหาหนี้สินรัฐวิสาหกิจ(องค์กรขนส่งมวลชนกรุงเทพ ) โดยได้เชิญ ผอ.องค์กรขนส่วนมวลชนกรุงเทพ(ขสมก.) เข้าชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพปัจจุบันว่า พบว่าเมื่อสิ้นปี2562

ที่ผ่านมา มีรถโดยสารที่ให้บริการรวม3,005คัน อัตรากำลังพนักงาน 13,539คน มีผลขาดทุนสุทธิ 516 ล้านบาทมีสินทรัพย์รวม 12,016 ล้านบาท หนี้สินรวม123,627 ล้านบาท จากสภาพปัญหาที่ ขสมก.ประสบคือ รายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 

มีภาระหนี้สินสะสมเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีความสามารถชำระได้เพียงแค่ดอกเบี้ยเท่านั้น ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการให้บริการสูง ทั้งค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าจ้างเหมาซ่อม ค่าน้ำมันการวิ่งทับซ้อนใสเส้นทางเดียวกัน สภาพที่รถเก่าและทรุดโทรม นั้นก็ไม่เพียงพอต่อการให้บริการ 

ทั้งนี้ ครม.ได้มีมติเห็นชอบเรื่องแผนฟื้นฟูกิจการของขสมก.แล้ว ซึ่งขสมก.ได้เสนอแนวทางในการฟื้นฟูกิจการ มีดังนี้

1.การปรับโครงสร้างองค์กรและการปรับลดจำนวนพนักงาน

2.ขอให้รัฐบาลรับภาระด้านดอกเบี้ยเงินกู้ของขสมก.ตั้งแต่ปี พ.ศ.2563 เป็นต้นไป 

3.การปรับปรุงเส้นทางการเดินรถใหม่ให้เหลือ137เส้นทาง

4.การนำเทคโนโลยีมาใช้ในระบบการทำงานและการให้บริการ โดยกมธ.มีข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา อยู่9 ข้อ ก็คือ

1.ขสมก. ควรมุ่งเน้นการปรับปรุงคุณภาพด้านการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2.ควรกำหนดมาตรการแก้ไขเรื่องการขับรถเร็วและการละทิ้งผู้โดยสาร

3.ขสมก.ควรปรับปรุงป้ายรถประจำทางให้ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

4.ขสมก.ควรมีการอบรมพนักงานให้มีจำสำนึกที่ดีในการให้บริการ

5.ขสมก.ควรปฏิบัติเส้นทางการเดินรถ เพื่อลด ความทับศ้อนของเส้นทางระหว่างรถ ขสมก.และรถร่วมบริการ

6.ขสมก.ควรมีการปรับปรุงการบริการการจัดการเพื่อลดตั้งทุนทั้งในสาวนของค่าใช้จ่ายของพนักงาน สวัสดิการ และการซ่อมบำรุง

7.ขสมอก.ควรจัดใฟ้มีการบริการแบบเช่าเหมาเพื่อให้บริการในรูปแบบของซิตี้ทัวร์

8.ควรกำหนดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการซ่อมบำรุงรถโดยตรง เพื่อลดภาระการจ้างเหมาซ่อมจากหน่วยงานภายนอก

9.ควรนำเทคโนโลยีมาใช้ในระบบการทำงานและการให้บริการ

เรื่องนี้ถูกเขียนใน ข่าวที่น่าสนใจ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร